Showing 1–28 of 72 results

CDN $39.99 CDN $32.99
CDN $39.99 CDN $32.99

Kits for Everyone

Firefly Combo Kit Blue

CDN $66.23 CDN $56.30

Kits for Everyone

Firefly Combo Kit Pink

CDN $66.23 CDN $56.30
CDN $81.99 CDN $69.69

Kits for Everyone

Embrace Me Kit

CDN $54.12 CDN $46.00

Kits for Everyone

Neon Naughty Nites Kit Blue

CDN $36.71 CDN $31.20
CDN $36.71 CDN $31.20
CDN $36.71 CDN $31.20
CDN $36.45 CDN $30.98
CDN $44.55 CDN $37.87

Kits for Everyone

Nouveau Lover’s Kit

CDN $19.32 CDN $16.42
CDN $32.40 CDN $27.54

Kits for Everyone

Celestial Sensations

CDN $26.36 CDN $22.41

Kits for Everyone

4 Play Kit

CDN $42.41 CDN $36.05

Kits for Everyone

BXGoodhead Kits For Him

CDN $32.80 CDN $27.88

Kits for Everyone

iKit Strawberry

CDN $61.42 CDN $52.21
CDN $51.07 CDN $43.41
CDN $70.42 CDN $59.86

Kits for Everyone

Rings, Rings, Rings

CDN $18.27 CDN $15.53
CDN $28.24 CDN $24.00
CDN $39.27 CDN $33.38
CDN $87.92 CDN $74.73

Kits for Everyone

Rabbit in the Hat Bag

CDN $94.71 CDN $80.50
CDN $30.95 CDN $26.31

Kits for Everyone

Playful Lovers Ensemble

CDN $21.35 CDN $18.15

Kits for Everyone

iKit Grape

CDN $61.42 CDN $52.21
CDN $32.32 CDN $27.47